Monday, January 18, 2010

Ngôn ngữ của sự sống ♫ ♥ ♪ Language of living things

Trên thế giới này có hơn 6000 ngôn ngữ được sử dụng trên hơn 200 quốc gia, thông thường mỗi ngôn ngữ có một bảng chữ cái phát âm khoảng vài ba chục chữ… trong công nghệ thông tin cũng có biết bao nhiêu ngôn ngữ lập trình Pascal, Java, Visual Basic… Để học một ngôn ngữ chúng ta phải tốn khá nhiều thời gian và sự kiên nhẫn…

MyEm0.Com

In the world, there are over 6000 languages which are being used in over 200 nations, usually each language has its own alphabetical character set consisting of about tens of characters… In computer programming, there are also various kinds of programming languages such as Pascal, Java, Visual Basic, ect… In order to study a language, it takes your time and great patience…

nhưng có một thứ ngôn ngữ rất gần gũi với chúng ta có bảng chữ cái đơn giản hơn rất nhiều so với tất cả các loại ngôn ngữ kể trên nhưng cả nhân loại của chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian để hiểu được một phần rất nhỏ và chúng ta vẫn đang nổ lực rất lớn để có thể hiểu nhiều hơn với sự hỗ trợ của khoa học hiện đại ngày nay... hiểu được thứ ngôn ngữ này là điều nó rất quan trọng và cần thiết vì hiểu về nó chính là hiểu về chính mình… Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của sự sống… với bảng chữ cái chỉ có 4 chữ: A, T, G, C đại diện cho 4 thành phần chính cấu tạo nên gen, thông tin di truyền, của tất cả sự sống trên trái đất này từ con người, con chó, con mèo, cái cây, hoặc thậm chí chỉ là con vi khuẩn vi rút… và nó đang có trong chính tôi và chính bạn

Bàn phím máy tính tui đang sử dụng với bộ chữ cái tiếng Anh và tiếng Hàn... mỗi ngôn ngữ có hơn 20 ký tự...
MyEm0.Com
The keyboard I am using with English character set and Korean's one... each language has over 20 letters...

Nhưng ngôn ngữ sự sống chỉ có 4 ký tự thui... A, T, G, C nhưng phức tạp vô cùng
MyEm0.Com
But the language of living things just possesses 4 letters... A, T, G, C but too complex

but there is a language which is very closely related to us, possessing a very simple alphabetical character set compared with all such languages listed above, even though all of us have paid much effort to study it for a long time but until know our knowledge about it is still limited… but we never give up… our human are still keeping study this language to get undestand more thoroughtly with a great assitance from modern technology… the more we can understand this language the more we can know about ourselves… Such language is so called “language of living things”… with only 4 characters: A, T, G, C representing 4 main components making up “GENE”, the genetical material, for all living things in this planet such as human, dog, cat, plant, or even bacterium or virus… it is existing in yours and mine
Sự phối hợp từng bộ ba của các ký tự A, T, G, C tạo nên 20 amino acid (là thành phần cơ bản của protein)
The combination of A, T, G, C into various codon (3 letters) makes up 20 amino acids (the basic components of protein)

Làm việc trên ngôn ngữ của sự sống, trên gen của loài này loài kia và thậm chí của loài người là một việc khá thú vị và phiêu lưu, vì ngữ pháp của thứ ngôn ngữ này vẫn chưa được thật sự rõ ràng… chúng ta vẫn đang trong quá trình học hỏi và đang “cố” sử dụng nó ngay trong quá trình học tập này… vì con người chúng ta “thông minh”, chúng ta luôn muốn sử dụng triệt để những cái gì chúng ta đang có… đôi khi trong quá trình sử dụng, biến hóa thứ ngôn ngữ A, T, G, C này chúng ta có thể sáng tạo ra cái hay cái mới… nhưng cũng có khi ta vô tình sai vài ba lỗi ngữ pháp mà chúng ta chưa biết…

Handling with such “language” of certain specices or even human’s is really interesting work but also risky stuff because the grammar of such language still need to be clarified much much more… we are in stage of learning but we are very “intelligent” so we are doing our best to “exploit or apply” right away what we has just recently learnt… Sometimes, when using, modifying or even mutating on such A, T, G, C language, luckily we are able to create something novel and useful… but also it’s possible to make some mistakes due to unknown grammar (not yet discovered)…

Làm việc trên thứ ngôn ngữ này là chuyện có thể, nhưng làm như thế nào là đúng thì... thiệt khó nói

MyEm0.Com

Manipulating on such language is possible but how to handle rightly is... difficult to say

5 comments:

 1. I'm thinking about... about... what you really know and think! Hehe...

  ReplyDelete
 2. I'm wondering whether the skin colors of your fish can make a full rainbow...??? Let me count...

  ReplyDelete
 3. Very interesting post ....
  I didnt now there are so many languages ;)
  Fantastic post !!

  Have a nice weekend
  (@^.^@)

  ReplyDelete
 4. Great post my friend!
  and great insight!

  thankyou for a good post!
  Take care and good luck!!

  ReplyDelete
 5. Those words are too hard for me to learn.
  Still love the tranditional Chinese and English.
  ^^

  ReplyDelete

Thanks for stop by my blog, leaving your words, sharing your feeling with me... Sincerely ^^

Related Posts with Thumbnails