Friday, February 24, 2012

Làm Tiến Sĩ - Being a PhD - 박사 이다

Hôm nay là một ngày quan trọng trong đời tui… ngày mà tui được trao bằng Tiến Sĩ … Tui được 30 tuổi rùi, một phần ba đời người đấy nhá… Cũng tốn thời gian ghê để kiếm cái bằng Tiến Sĩ há! Nhưng mà danh hiệu Tiến Sĩ khá là đáng giá trong cuộc sống của bạn vì đó là bằng cấp cao nhất trong học thuật. Số lượng người có bằng Tiến Sĩ chỉ chiếm dưới một phần trăm dân số và xã hội dành sự kính trọng cho họ, trên thế giới người ta thường thêm tiền tố “Doctor” khi gọi tên một Tiến Sĩ nào đó để thể hiện sự kính trọng.

Today is an important day in my life… the day I was accredited a Ph.D. degree … I am 30 year olds now, almost one third of my life… It took quite long to get a PhD, huh!… but it’s quite a valuable thing you could earn in your life because it is the highest academic degree. Less than one percent of the population attains the degree and society shows respect for a person who holds a Ph.D. by addressing them with the title “Doctor”.

Thanks all people for sharing this lovely thing with me

Để lấy bằng Tiến Sĩ, người ta phải hoàn thành hai thứ To earn a Ph.D., one must accomplish two things
  • Thứ nhất, người đó phải tinh thông trong lĩnh vực nghiên cứu của mình. First, one must master a specific subject completely.
MyEm0.Com
  • Thứ hai, người đó phải nới rộng được kiến thức của nhân loại trong lĩnh vực nghiên cứu của mình. Second, one must extend the body of knowledge about that subject.
MyEm0.Com

Để hiểu được ý nghĩa của học vị Tiến Sĩ một cách đơn giản dễ hiểu, tui kiếm được một cách minh họa rất hay trên một trang web, hãy xem thử nhe...

To understand what is a PhD degree in a simple way, I found a very interesting illustrations on a website, let’s have a look….

------------------------------------------------------------------------
MyEm0.Com
Hãy hình dung trong vòng tròn này chứa tất cả sự hiểu biết của nhân loại…

Imagine a circle that contains all of human knowledge…Khi bạn học xong tiểu học, bạn biết thêm được chút ít…

By the time you finish elementary school, you know a little…


Khi bạn học xong trung học, bạn biết nhiều hơn chút nữa …

By the time you finish high school, you know a bit more …


Sau khi lấy được bằng đại học, kiến thức của bạn sẽ chuyên sâu một lĩnh vực nào đó…

With a bachelor's degree, you gain a specialty …

Sau khi lấy được bằng Thạc Sĩ, kiến thức trong lĩnh vực mà bạn đã chuyên sâu càng phát triển nhiều hơn nữa…

A master's degree deepens that specialty…

Đọc các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên sâu của bạn sẽ giúp bạn đi tới giới hạn của sự hiểu biết của loài người…

Reading research papers takes you to the edge of human knowledge…


Và khi đến giới hạn đó, bạn tập trung…

Once you're at the boundary, you focus…


Bạn cố đẩy giới hạn này trong vài ba năm…

You push at the boundary for a few years…Cho đến một ngày, bạn sẽ mở ra một con đường ở vị trí giới hạn này…

Until one day, the boundary gives way…


Và vết lõm tạo ra do bạn sẽ được gọi là Ph.D …

And, that dent you've made is called a Ph.D…


Dĩ nhiên, từ lúc này thế giới sẽ nhìn bạn dưới một con mắt khác…

Of course, the world looks different to you now…


Và đừng bao giờ quên nhìn lại một bức hình tổng thể (cái bạn làm được vẫn còn là rất nhỏ)…

So, don't forget the bigger picture…


Hãy luôn cố gắng.

Keep pushing.
------------------------------------------------------------------------

Nhìn chung, khi bạn lấy được bằng tiến sĩ, điều này chứng minh bạn đã có cống hiến cho kiến thức nhân loại… tuy là điều này là giá trị nhưng thường là nó vẫn còn rất nhỏ bé và cần cố gắng nhiều hơn nữa để làm điều to tác hơn…

In general, earning a Ph.D. certificate proved your contribution to human’s knowledge… it’s valuble but usually it’s still very small and need more effort to make it bigger…

References

http://www.cs.purdue.edu/homes/dec/essay.phd.html

http://matt.might.net/articles/phd-school-in-pictures/
Related Posts with Thumbnails