Saturday, June 7, 2014

Bé Minh Châu tròn HAI tuổi - Minh Chau's SECOND birthday

MyEm0.Com
Thời gian trôi lẹ ghê, tuần trước mẹ Cà Chua tròn BA MƯƠI tuổi, tuần này Minh Châu-Cà Chua lại tròn HAI tuổi. Nhìn con gái của ba mau lớn, nhí nhảnh mà vui ghê. Chúc con càng lớn càng ngoan nhe ٩(-̮̮̃ -̃)۶
MyEm0.Com
Time flies, last week Tomato’s mom just got Thirty, now Minh Chau has a second birthday. LOVE to see her grow up and be cheerful everyday ٩(-̮̮̃ -̃)۶Related Posts with Thumbnails