Sunday, February 27, 2011

“Nghệ Thuật Lừa Đảo” ٩(-̮̮̃ -̃)۶ "Trick Art" ٩(͡๏̯͡๏)۶ "트릭아트"

Đã một thời gian khá lâu rồi tui không viết lách… Thật cảm thấy áy náy khi bạn bè ghé qua blog của tui với những bài viết từ xưa lắm lắm…

It was quite a long time since I wrote the last post… Indeed, I feel very sorry to my friends who visited my blog but just saw my old posts there…

E hèm… hôm nay để tui kể cho các bạn nghe một thứ nghệ thuật mà lần đâu tiên tui mới trãi nghiệm trong đời hồi cuối tuần vừa rồi, ở khu “trung tâm hội nghị Kim Dae Jung” (Kim Dae Jung Convention Center), Gwangju, Hàn Quốc. Tên của loại nghệ thuật này là “Trick Art”, tạm dịch là “Nghệ thuật lừa đảo” Nghe có vẻ như cái trò gì đó xấu xa lắm đây nhưng không phải như vậy đâu, đó là một nghệ thuật khá ấn tượng đó :D

Let me see… Ah, today I would like to tell you an interesting Art which firstly I have experienced in my life in last weekend at Kim Dae Jung Convention Center, Gwangju, Korea. This kind of Art is called “Trick Art”. It sounds “negative” but actually it is totally possitve and very impressive.

Trong dân gian Việt Nam có câu “Trăm nghe không bằng mắt thấy” nhưng khi tham gia nghệ thuật này rồi thì bạn mới nhận ra là “mắt thấy… chưa chắc gì đúng”. “Nghệ thuật lừa đảo” này sử dụng những cách vẽ 3 chiều để đánh lừa ánh mắt người xem làm cho chúng ta có một ảo giác như đang trong thế giới của tranh vẽ…

There is a Vietnamese proverb “Hearing a hundred times is not as good as seeing once” (seeing is believing) but when you have tried this “Trick Art” you may have to think again… “your eyes could easily be tricked” ha ha. The “Trick Art” using the 3-dimentional drawing technique to trick your brain via watching that make us seem to be inside the world of art…

Nếu các bạn nào chưa từng thưởng thức cái nghệ thuật này thì xin mời thưởng nó qua cái phòng trưng bày nho nhỏ của Galaxy6139 nha

If you haven’t experienced this kind of Art, please enjoy my small gallery in Galaxy6139 instead

Romantic Fall ^^

If the stone could speak...

How to trick these gamblers...

Ghosts in your toilet...

Hey baby... we may have steak for dinner

If I climb the highest mountain ♫ ♪... (O-o)

Fishing...

Aladdin & Princess

In a ZOo...

It's just a Kungfu haha...

I am biggest ^^ A>B>C

When an artist draw himself

Spring's coming...

Let's sing with the bird ^^

When a child... pee

Orchestra...

Hey BIG CAT, this is MINE...

Who was taller?!

When she is out of control...

Hey, our "time machine" worked... We came back "Jura era"...

Ahhhhhhhhhhh... RUN RUN...

Every one loves "Coke"

Ahhh... Please...

It's time to make a real report about "Amazon life" hehe

In mirror, we could be different haha

Let's go...

Save your natural water ^^

Time for Clinical Trial: Artificial Ear & Anti-Aging Drug (*-^)

When they need to change a new mode ^^

Gold...

Animal circus ^^

Conquering Eiffel Tower

Related Posts with Thumbnails