Monday, July 11, 2011

Kỷ niệm một năm sau đám cưới ♫♪ 。◕‿◕。 ♥ My first wedding Anniversary


Câu chuyện tình yêu 365 ngày đã kết thúc phần 1… và hứa hẹn sẽ còn rất nhiều phần tiếp theo nữa… câu chuyện không hẹn phần kết thúc…

The love story about 365 days has been finished in chapter 1… and there would be many following interesting chapters… the story without ending…


Dù giàu sang…
MyEm0.Com
Despite richness…


Hay trong khó khăn…
MyEm0.Com
Or in troubles…


Vẫn mãi luôn bên nhau nhé …

Let’s be together forever…

Related Posts with Thumbnails