Sunday, July 11, 2010

♪♫☆ Đám cưới của tui ♥ My Wedding ★♫♪

Hôm nay Galaxy6139 xin trân trọng thông báo tin vui với các bạn là Galaxy6139 đã quyết định từ giã cuộc sống độc thân (^-^)
Today, Galaxy6139 would like to announce that Galaxy6139 decided to say good bye with his single life

Đây là xì-lai-sô Galaxy6139 cùng bạn đời cùng chuẩn bị, với tất cả kỷ niệm đẹp của hai đứa
This is slideshow which created by Galaxy6139 and his life partner with lovely memories (^-*)

MyEm0.Com
Related Posts with Thumbnails